...

Avanos Meslek Yüksekokulu

TANITIM

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Meslek Yüksekokulu Kasım 2009 tarihinde ek kontenjandan Bilgisayar Teknolojisi, Elektronik Haberleşme ve Seramik Cam ve Çinicilik programı olmak üzere üç programla ile eğitim öğretime başlamıştır. Bilgisayar Teknolojileri, Elektronik ve Otomasyon, El Sanatları, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik ve Mimarlık ve Şehir Planlama olmak üzere toplam 6 bölüm altında 8 ayrı programda eğitim öğretim yapılmaktadır.

Yüksekokulumuz toplam 2.299 metrekare alana sahiptir. Binamız 672 metrekarelik alanda 5 katlı bir yapıda olup toplam 3.360 metrekaredir. Aynı anda 550 öğrenci öğrenim görebilecek kapasitededir. 35'er kişilik bilgisayar donanımlı 2 bilgisayar laboratuarı, 2 adet Elektonik Haberleşme Laboratuarı, 2 adet Seramik Atöyle Laboratuarı ve 30'ar kişilik 10 dershanemiz mevcuttur.

Vizyonumuz

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Avanos Meslek Yüksek Okulunun vizyonu ; alanında uzman, kazandığı mesleki bilgi ve beceriyi yaşamla bütünleştirebilen, Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş bireyler yetiştirme sorumluluğu çerçevesinde, eğitim programlarını hayata geçirmek ve sürekli iyileştirmek, aranılan, saygın bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

Misyonumuz

Çağdaş bilim ve teknolojilerdeki gelişmelere katkıda bulunmak; bu gelişmeleri güncellikle takip ederek ülkenin yükseköğrenimine, toplumsal yaşamına, yönetimine, kalkınma-gelişme dinamiklerine, hizmet ve ürün üretim süreçlerine yansıtmak; insan refahı ve mutluluğu ile doğaya ve çevreye tam duyarlılık içerisinde ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirmek; başta genç nesiller olmak üzere her yaştan insanımıza öğretmek, meslek sahibi olarak çalışmak ve çalışmalarında verimliliği artırmak için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmaktır.