...

Avanos Meslek Yüksekokulu

2 Öğrencimiz 8. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi'nde
28/04/2017

Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı'ndan 2 öğrencimiz 16-18 Mayıs 2017 Tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan "8. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi'nde (UKOK 2017) 2 poster bildiri ile bizleri temsil edeceklerdir.

Kongrenin web adresi; http://kimyaogrencikongresi.org/ 'tur.

Kabul olan poster bildirilerimizin başlığı ve sunucuları aşağıda verilmiştir.

BAŞLIK: Gümüş nitratın Tenebrio mollitor (Coleoptera:Tenebrionidae)' un Larval Ağırlıkları Üzerindeki Etkileri

SUNUCU: Kemal ÖZKAN

Çalışmayı Yapanlar: KEMAL ÖZKAN, ATA ESKİN, AYŞE SERT, DİLAN DURUKAN, GİZEM DENİZ, GÜLHAN KOCABAYRAKTAR, RABİA ALTAŞ, MERVE DEMİR.

  

BAŞLIK: Kurutulmuş Nane Yaprakları Kullanılarak Gümüş Nanopartiküllerin Yeşil Sentezi ve Sentezlenen Nanopartiküllerin Tenebrio mollitor (Coleoptera:Tenebrionidae)' un Larval Ağırlıkları Üzerindeki Etkileri

SUNUCU: Merve KARTAL

Çalışmayı Yapanlar: MERVE KARTAL, ATA ESKİN, AYBEY İMAMOĞLU, ESRA KALKAN, DAMLA ÜNVER